De bijeenkomsten zijn weer gestart

Op 7 februari j.l. konden we weer succesvol van start gaan. Maria Troost verzorgde een hartverwarmende avond.
Maandag 21 februari a.s. ontvangen we Pim Smit. Dat wordt weer een boeiende avond.