Nieuws

Bijeenkomst 11 oktober 2021

Op 11 oktober jl verzorgde Mannie Hoogendorp de avond. Ze had een selectie (half)edelstenen bij zich en vertelde o.a. over de helende werking van de afzonderlijke stenen. Iedereen mocht een steen nemen of uitzoeken en kreeg een beschrijving over die steen. Vervolgens een meditatie om de kracht van de steen te ervaren.
Een (hernieuwde) kennismaking met wat de stenen kunnen betekenen en een stimulans om een “medicijnkastje” met stenen aan te leggen.
Na de pauze per persoon een persoonlijke waarneming.
De wijze waarop Mannie de avond verzorgde was weer heel fijn en onderhoudend.
We gingen allemaal weer verrijkt naar huis.

Bijeenkomst 27 september 2021

Op 27 september jl verzorgde Cora Leder een heel mooie avond. Aan de hand van haar mooie kaarten maakte ze met een ieder een reis door het leven van betrokkene en benoemde per persoon een aantal bijzondere zaken die van belangrijke invloed zijn (geweest) op dat tot nu toe geleidde leven. Een analyse met boodschap volgde om aan verbeteringen te kunnen werken. Gezien de reacties waren die heel herkenbaar.
Ze deed dat op een warme, liefdevolle en duidelijke wijze.
Het werd een latertje. Velen stond ze na afloop nog nader te woord.

Aan de leden en belangstellenden van het Spiritisch Genootschap Leiden

Op 13 september konden we dan eindelijk weer van start gaan met onze avonden. De belangstelling voor de avond met Eleonora Gabriëls was zo groot dat we veel aanmeldingen niet konden honoreren.
Het was een heel mooie en boeiende avond. Geweldig hoe Eleonora iedereen persoonlijk een rake waardevolle boodschap kon meegeven en waar nodig zaken die tot last waren van een persoon direct mocht wegnemen om daardoor verder aan je eigen ontwikkeling te kunnen werken.
Daarnaast kwamen er uitspraken naar voren die voor iedereen interessant zijn zoals:

Een nieuw bestuur

Op 21 juni 2021 heeft de ledenvergadering van het Spiritisch Genootschap Leiden (SGL) een nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen.

Het Spiritisch Genootschap, opgericht in 1934 !!, is een ledenvereniging, zonder winstoogmerk, die zich te doel stelt het spirituele in de breedste zin van het woord op een verantwoorde manier onder de aandacht van mensen te brengen.

De avonden, toegankelijk voor leden en belangstellenden, helpen mensen hun intuïtie en spiritualiteit (verder) te ontwikkelen, erop te vertrouwen, antwoorden op prangende levensvragen en ervaringen aan te reiken. Dat alles om het eigen leven te verrijken.

Op elke avond is er een zeer ervaren medium te gast, die boodschappen en waarnemingen kan doorgeven en die ervaringen en zienswijzen kan doorgeven waar elke aanwezige baat bij heeft.

De afgelopen 20 jaar was Bram van Soest voorzitter en Janny Minke was ruim 25 jaar penningmeester.
Zij zijn 21 juni jl. opgevolgd door Johan van Voorthuijzen (59jr) en al zeker 50 jaar nauw betrokken bij SGL. Hij heeft zelf ook een zeer ruime spirituele ervaring die hij gaarne ten dienste stel van het Genootschap. Als opvolger van Janny Minke is Jan van Egmond tot penningmeester benoemd.
Tenslotte is Frank Hauwert herbenoemd als secretaris.

Vanwege Corona hebben de activiteiten stil gelegen, maar op 13 september gaan de avonden, 2-wekelijks weer van start.