Nieuws

Verlenging van de coronamaatregelen.

Door de coronamaatregelen kan ons programma nog niet van start gaan.
Dus helaas kunnen wij niet op 24 januari a.s. open. Nu maar hopen dat 7 februari a.s. wel door kan gaan.
Hou berichten hierover in de gaten.

Programma voorjaar 2022

Het programma voor het voorjaar van 2022 was al in kannen en kruiken. De bedoeling was op 10 januari a.s. van start te gaan, maar de lock down heeft weer roet in het eten gegooid.
Nu maar hopen dat de beperkende maatregelen op 15 januari van de baan gaan. Dan zouden we 24 januari weer kunnen starten.
We moeten afwachten.

Betreft: annulering bijeenkomst 20 december 2021

Wij verwachten dat de nu geldende coronamaatregelen ook nog op 20 december as van kracht zullen zijn. Daarom moeten we de bijeenkomst voor die avond helaas annuleren.
Heel spijtig, maar het is niet anders.
Laten we hopen dat het in januari 2022 weer wel kan. De eerste bijeenkomst staat gepland op 10 januari, maar hebben we nog niet op de agenda gezet. Het hele voorjaarsprogramma is al klaar, maar we wachten nog meer even met de publicatie ervan totdat er meer bekend is over de Coronamaatrdegelen in het nieuwe jaar.

Het Bestuur van SGL wenst u desalniettemin een zo gezond en fijn mogelijk 2022 toe.

Betreft: annulering bijeenkomst met Loes van Loon op 25 oktober a.s.

Zojuist vernomen dat Loes op dit moment zodanig ziek is dat zij maandag as de bijeenkomst van SGL niet kan verzorgen.

Helaas moeten wij de bijeenkomst daarom nu annuleren. Men heeft zich speciaal voor de avond met Loes opgegeven, reden waarom we niet naar een mogelijke vervanger hebben uitgekeken.
Zodra Loes beter is stemmen we af wanneer zij wel kan en dan lassen we een extra avond in het programma in, want de afspraken voor het voorjaar zijn al gemaakt.

Bijeenkomst op 25 oktober a.s.

Op maandag 25 oktober 2021 verzorgt Loes van Loon de avond met als insteek: waarnemingen en boodschappen a.d.h.v.  foto’s of voorwerpen van overledenen.
Het is immer fascinerend om mee te maken hoe Loes met haar helpers, gidsen, zo’n avond verzorgt. Heel frappant hoe snel zij boodschappen van overledenen kan doorgeven. Daarbij komt dat zij het heel beeldend kan brengen met gevoel voor humor.

Ik hoef dit eigenlijk niet meer te schrijven. Het is breed bekend. Zo bekend zelfs, dat de avond nu al VOLGEBOEKT is.
INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK!!
OP GOED GELUK NAAR HET ZAALTJE KOMEN HEEFT GEEN ZIN!!

Bijeenkomst 11 oktober 2021

Op 11 oktober jl verzorgde Mannie Hoogendorp de avond. Ze had een selectie (half)edelstenen bij zich en vertelde o.a. over de helende werking van de afzonderlijke stenen. Iedereen mocht een steen nemen of uitzoeken en kreeg een beschrijving over die steen. Vervolgens een meditatie om de kracht van de steen te ervaren.
Een (hernieuwde) kennismaking met wat de stenen kunnen betekenen en een stimulans om een “medicijnkastje” met stenen aan te leggen.
Na de pauze per persoon een persoonlijke waarneming.
De wijze waarop Mannie de avond verzorgde was weer heel fijn en onderhoudend.
We gingen allemaal weer verrijkt naar huis.

Bijeenkomst 27 september 2021

Op 27 september jl verzorgde Cora Leder een heel mooie avond. Aan de hand van haar mooie kaarten maakte ze met een ieder een reis door het leven van betrokkene en benoemde per persoon een aantal bijzondere zaken die van belangrijke invloed zijn (geweest) op dat tot nu toe geleidde leven. Een analyse met boodschap volgde om aan verbeteringen te kunnen werken. Gezien de reacties waren die heel herkenbaar.
Ze deed dat op een warme, liefdevolle en duidelijke wijze.
Het werd een latertje. Velen stond ze na afloop nog nader te woord.

Aan de leden en belangstellenden van het Spiritisch Genootschap Leiden

Op 13 september konden we dan eindelijk weer van start gaan met onze avonden. De belangstelling voor de avond met Eleonora Gabriëls was zo groot dat we veel aanmeldingen niet konden honoreren.
Het was een heel mooie en boeiende avond. Geweldig hoe Eleonora iedereen persoonlijk een rake waardevolle boodschap kon meegeven en waar nodig zaken die tot last waren van een persoon direct mocht wegnemen om daardoor verder aan je eigen ontwikkeling te kunnen werken.
Daarnaast kwamen er uitspraken naar voren die voor iedereen interessant zijn zoals:

Een nieuw bestuur

Op 21 juni 2021 heeft de ledenvergadering van het Spiritisch Genootschap Leiden (SGL) een nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen.

Het Spiritisch Genootschap, opgericht in 1934 !!, is een ledenvereniging, zonder winstoogmerk, die zich te doel stelt het spirituele in de breedste zin van het woord op een verantwoorde manier onder de aandacht van mensen te brengen.

De avonden, toegankelijk voor leden en belangstellenden, helpen mensen hun intuïtie en spiritualiteit (verder) te ontwikkelen, erop te vertrouwen, antwoorden op prangende levensvragen en ervaringen aan te reiken. Dat alles om het eigen leven te verrijken.

Op elke avond is er een zeer ervaren medium te gast, die boodschappen en waarnemingen kan doorgeven en die ervaringen en zienswijzen kan doorgeven waar elke aanwezige baat bij heeft.

De afgelopen 20 jaar was Bram van Soest voorzitter en Janny Minke was ruim 25 jaar penningmeester.
Zij zijn 21 juni jl. opgevolgd door Johan van Voorthuijzen (59jr) en al zeker 50 jaar nauw betrokken bij SGL. Hij heeft zelf ook een zeer ruime spirituele ervaring die hij gaarne ten dienste stel van het Genootschap. Als opvolger van Janny Minke is Jan van Egmond tot penningmeester benoemd.
Tenslotte is Frank Hauwert herbenoemd als secretaris.

Vanwege Corona hebben de activiteiten stil gelegen, maar op 13 september gaan de avonden, 2-wekelijks weer van start.