Bijeenkomst 11 oktober 2021

Op 11 oktober jl verzorgde Mannie Hoogendorp de avond. Ze had een selectie (half)edelstenen bij zich en vertelde o.a. over de helende werking van de afzonderlijke stenen. Iedereen mocht een steen nemen of uitzoeken en kreeg een beschrijving over die steen. Vervolgens een meditatie om de kracht van de steen te ervaren.
Een (hernieuwde) kennismaking met wat de stenen kunnen betekenen en een stimulans om een “medicijnkastje” met stenen aan te leggen.
Na de pauze per persoon een persoonlijke waarneming.
De wijze waarop Mannie de avond verzorgde was weer heel fijn en onderhoudend.
We gingen allemaal weer verrijkt naar huis.