Betreft: annulering bijeenkomst met Maria Troost op 6 december a.s.

De op 26 november j.l. door het kabinet afkondigde Coronamaatrdegelen maken het SGL onmogelijk de bijeenkomst op 6 december as met Maria Troost door te laten gaan.