Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste 3 personen die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester aanstellen.

De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een periode van 3 jaar.

Naam Contact Functie
Johan van Voorthuijzen voorzitter@wordpress-805703-2761096.cloudwaysapps.com Voorzitter
Jan van Egmond penningmeester@wordpress-805703-2761096.cloudwaysapps.com Penningmeester
Frank Hauwert secretaris@wordpress-805703-2761096.cloudwaysapps.com Secretaris