Metamedia

Programmaverandering 24 oktober a.s.

Op het programma stond Marianne van Peelen. Zij is helaas verhinderd.

De avond zal nu verzorgd worden door Cora Leder met als invalshoek:

Kaarttrekking van het Orakel: maak de reis in jezelf en waarnemingen aan de hand van je naam!

Programma SGLeiden najaar 2022

12.09.2022 – Marry Jong
Psychometrie met Tarot

26.09.2022 – Eleonora Gabriels
Spontane boodschappen voor een ieder en/of de hele groep

10.10.202 – Ton Bons
Psychometrie: waarnemingen en boodschappen aan de hand van foto’s of voorwerpen van overledenen of levenden

24.10.2022 – Marianne van Peelen
Waarnemingen en boodschappen aan de hand van foto’s of voorwerpen van Overledenen

 7.11.2022 – Ilse Oehlenslager
Waterlezen

21.11.2022 – Sandra Kooper
Verdiepingsavond

12.12.2022 – Loes van Loon
Waarnemingen en boodschappen aan de hand van foto’s of voorwerpen van Overledenen

19.12.2022 – Meriam van Zanten
Spirituele verrassingsavond

30 mei 2022: Extra mediumavond

Omdat aan de avond van 23 mei as maar een beperkt aantal personen kan deelnemen, met ook een afwijkende tariefstelling, hebben wij een extra avond in de agenda opgenomen.

Die avond zal verzorgd worden door Johan van Voorthuijzen met als invalshoek:
Psychometrie (waarnemingen en boodschappen) aan de hand van foto’s van overledenen.
Johan heeft een bijzonder ruime ervaring en heeft al vaak avonden verzorgd waarmee deelnemers immer heel content waren.
Johan is inmiddels ook voorzitter van Spiritisch Genootschap Leiden.
Daarom gaat hij deze avond met extra plezier verzorgen

De meerwaarde van mediumavonden

Elke mediumavond is bijzonder en verrassend. Van tijd tot tijd is er een extra boeiende, inspirerende avond dankzij een combinatie van medium, de levenservaring van een deelnemer, de waarneming en het antwoord op een vraag van een overledene via dat medium.
Ja, het leven gaat door na het verlaten van het stoffelijke lichaam. Dood is niet dood!

Een lijntje met “boven” bestaat

Op 21 februari 2022 sprong er weer zo’n avond uit. Een deelneemster had een foto en voorwerp van haar overleden echtgenoot op tafel gelegd. Het medium wist contact te leggen met de overleden echtgenoot. Bewijs daarvoor werd gegeven door wat er allemaal verteld werd over hun leven samen. Elk opgegroeid met een eigen geloof. In de jaren 50 en 60 en ook nog daarna werd veel gezegd: 2 geloven op 1 kussen daar slaapt de duivel tussen. Maar dat gold beslist niet voor hen en bij veel andere verliefde stellen. In het hiernamaals doet geloof er niet toe. Dat is zo’n aardse “bangmakerij.

Tot slot wist het medium, dat zelf totaal geen kennis heeft van de arabische taal, de vertaling door te geven van een tekstje dat haar man haar ooit gegeven had. “De liefde blijft bestaan na de dood”. Dat werd als een enorm cadeau ontvangen en iedereen werd er blij van.

De bijeenkomsten zijn weer gestart

Op 7 februari j.l. konden we weer succesvol van start gaan. Maria Troost verzorgde een hartverwarmende avond.
Maandag 21 februari a.s. ontvangen we Pim Smit. Dat wordt weer een boeiende avond.

Verlenging van de coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen kan ons programma nog niet van start gaan.
Dus helaas kunnen wij niet op 24 januari a.s. open. Nu maar hopen dat 7 februari a.s. wel door kan gaan.
Hou berichten hierover in de gaten.

Programma voorjaar 2022

Het programma voor het voorjaar van 2022 was al in kannen en kruiken. De bedoeling was op 10 januari a.s. van start te gaan, maar de lock down heeft weer roet in het eten gegooid.
Nu maar hopen dat de beperkende maatregelen op 15 januari van de baan gaan. Dan zouden we 24 januari weer kunnen starten.
We moeten afwachten.

Betreft: annulering bijeenkomst 20 december 2021

Wij verwachten dat de nu geldende coronamaatregelen ook nog op 20 december as van kracht zullen zijn. Daarom moeten we de bijeenkomst voor die avond helaas annuleren.
Heel spijtig, maar het is niet anders.
Laten we hopen dat het in januari 2022 weer wel kan. De eerste bijeenkomst staat gepland op 10 januari, maar hebben we nog niet op de agenda gezet. Het hele voorjaarsprogramma is al klaar, maar we wachten nog meer even met de publicatie ervan totdat er meer bekend is over de Coronamaatrdegelen in het nieuwe jaar.

Het Bestuur van SGL wenst u desalniettemin een zo gezond en fijn mogelijk 2022 toe.

Betreft: annulering bijeenkomst met Loes van Loon op 25 oktober a.s.

Zojuist vernomen dat Loes op dit moment zodanig ziek is dat zij maandag as de bijeenkomst van SGL niet kan verzorgen.

Helaas moeten wij de bijeenkomst daarom nu annuleren. Men heeft zich speciaal voor de avond met Loes opgegeven, reden waarom we niet naar een mogelijke vervanger hebben uitgekeken.
Zodra Loes beter is stemmen we af wanneer zij wel kan en dan lassen we een extra avond in het programma in, want de afspraken voor het voorjaar zijn al gemaakt.