admin@metamedia.nl

Agenda 2021

Maandagen
Medium

 Inhoudelijkheid avonden

13.09.2021 
Eleonore Gabriëls
Spontane boodschappen voor een ieder persoonlijk en wanneer
het doorkomt een boodschap voor de hele groep. Eleonore 
ontvangt de informatie vanuit de Akasha.
Dus: geen foto’s of voorwerpen neer te leggen.
27.09.2021
Cora Leder
Het Wastekening-Orakel. Waarneming a.d.h. van een  persoonlijk te 
trekken kaart. 
Dat wordt: kijk en reis naar binnen. Elke keer boeiend en onderhoudend 
voor alle aanwezigen.
11.10.2021
Mannie Hoogendorp
Kristallenavond met waarnemingen en een steen mee naar huis met de 
spirituele betekenis ervan.
25.10.2021
Loes van Loon
Waarnemingen en boodschappen a.d.h. van foto’s of voorwerpen van overledenen
8.11.2021
Gerrit van Oorschot
Leren en ontwikkelen horen bij het leven. Niets staat vast! Een 
interactieve avond m.b.v. de projectie van droomkaarten, waarin veel symboliek zit. Niet iedereen neemt hetzelfde waar, of verwoord het 
anders dan de ander. Verrijkende avond met een”boodschap”, maar 
anders dan bij een “gewone reading”
22.11.2021
Meriam van Zanten
Spirituele verrassingsavond, maar neem wel een foto of voorwerp mee 
van een overledene.
6.12.2021
Maria Troost
Aan de hand van Kaarsroetlezen een persoonlijke boodschap, maar ook gelegenheid tot het stellen van “levensvragen” voor een verdere
verdieping van inzicht in “het leven”
20.12.2021
Janny en Sanne Webbers
Spontane waarnemingen en persoonlijke boodschappen op bijzondere en onderhoudende wijze gebracht.

Zaal: Damlaan 2a, Leiden (te bereiken via poortje van de  speeltuinvereniging naast het huis op nr 2)
Tijd:
Zaal open: 19.30 uur; aanvang 20.00 uur; slot 22.30 uur.
Kosten:
Leden SGL: 4,00 Euro; niet-leden 7,00 Euro (contant aan de zaal te betalen)

Een nieuw bestuur

Op 21 juni 2021 heeft de ledenvergadering van het Spiritisch Genootschap Leiden (SGL) een nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen.

Het Spiritisch Genootschap, opgericht in 1934 !!, is een ledenvereniging, zonder winstoogmerk, die zich te doel stelt het spirituele in de breedste zin van het woord op een verantwoorde manier onder de aandacht van mensen te brengen.

De avonden, toegankelijk voor leden en belangstellenden, helpen mensen hun intuïtie en spiritualiteit (verder) te ontwikkelen, erop te vertrouwen, antwoorden op prangende levensvragen en ervaringen aan te reiken. Dat alles om het eigen leven te verrijken.

Op elke avond is er een zeer ervaren medium te gast, die boodschappen en waarnemingen kan doorgeven en die ervaringen en zienswijzen kan doorgeven waar elke aanwezige baat bij heeft.

De afgelopen 20 jaar was Bram van Soest voorzitter en Janny Minke was ruim 25 jaar penningmeester.
Zij zijn 21 juni jl. opgevolgd door Johan van Voorthuijzen (59jr) en al zeker 50 jaar nauw betrokken bij SGL. Hij heeft zelf ook een zeer ruime spirituele ervaring die hij gaarne ten dienste stel van het Genootschap. Als opvolger van Janny Minke is Jan van Egmond tot penningmeester benoemd.
Tenslotte is Frank Hauwert herbenoemd als secretaris.

Vanwege Corona hebben de activiteiten stil gelegen, maar op 13 september gaan de avonden, 2-wekelijks weer van start.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste 3 personen die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester aanstellen.

De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een periode van 3 jaar.

Naam Contact Functie
Johan van Voorthuijzen voorzitter@sgleiden.nl Voorzitter
Jan van Egmond penningmeester@sgleiden.nl Penningmeester
Frank Hauwert secretaris@sgleiden.nl Secretaris

Welkom bij het Spiritisch Genootschap Leiden

Wat is het Spiritisch Genootschap Leiden?

Het Spiritisch Genootschap Leiden (SGL) is een ledenvereniging (zonder winstoogmerk) die zich ten doel stelt het spirituele in de breedste zin van het woord  op een verantwoorde manier onder de aandacht van mensen te brengen o.a. door

  1. bevordering van kennis van spiritische verschijnselen
  2. de band tussen leden onderling en tussen de leden en geestverwanten te versterken
  3. de verspreiding van ethische beginselen van het spiritisme

Aan die doelstellingen wordt inhoud gegeven op o.m. maandagavonden waarop een bekend medium een avond op spiritueel gebied verzorgt. Bijvoorbeeld aan de hand van foto’s en/of voorwerpen van overledenen,van levenden, tarotkaarten, psychometrie, bloemenseance, bijenwastekeningen, zandlezen, spontane waarnemingen enz.

Het Genootschap bestaat al sinds 28 november 1934. Het is dus bepaald geen eendagsvlieg, geen “hype”. Zeer velen hebben in die meer dan 80 jaar van het bestaan van de vereniging baat gehad bij de avonden die worden georganiseerd en bij  de steun die leden en belangstellenden elkaar kunnen geven. 

Ieder mens heeft intuïtie en draagt een vorm van spiritualiteit in zich mee. En een ieder weet in meer of mindere mate daarop te vertrouwen. De avonden van het Spiritisch Genootschap Leiden helpen mensen hun intuïtie  en spiritualiteit (verder)  te ontwikkelen en er op te vertrouwen. 

De avonden zijn inspirerend en informerend en geven op tal van vragen, die voor andere aanwezigen vaak ook herkenbaar zijn, immer op respectvolle wijze antwoord. Daarmee zijn deze avonden extra verrijkend voor alle aanwezigen.

Veel levensvragen zijn bij nader inzien vaak minder uniek dan iemand zelf denkt of ervaart.  

Delen van boodschappen, adviezen, e.d., die op avonden voor iemand specifiek naar voren komen, zijn vaak ook voor andere aanwezigen van belang.

Het antwoord krijgen op prangende vragen, het krijgen van meer inzicht in spiritualiteit en de  wijze waarop in het aardse leven alles met elkaar verbonden is, verrijkt het eigen leven.

Ervaren mediums geven je mee hoe je meer inhoud aan je leven kunt geven, problemen uit het verleden en heden de baas kunt worden. Je krijgt meer inzicht in hoe je leven zich ontrolt, zoals het dat doet. De kracht in jezelf te ontdekken, waardoor je een fijner mens wordt of blijft voor jezelf en je omgeving.

Het bijzondere en wonderlijke van het leven komt op deze fijne avonden goed naar voren. Ieder mens weet wel dat er meer is tussen hemel en aarde, maar velen durven daar (nog) niet voor uit te komen of ontkennen het naar buiten toe, terwijl ze van binnen toch twijfels hebben en nieuwsgierig zijn.

Het paranormale is een bijzondere gave van mensen. Het is prachtig dat er mensen zijn die hun gaven op een verantwoorde manier inzetten om mensen te helpen, waardoor ze (nog) meer kunnen genieten van het leven.

Spiritisch Genootschap Leiden

Damlaan 2a
2332 XH  Leiden