Betreft: annulering bijeenkomst 20 december 2021

Wij verwachten dat de nu geldende coronamaatregelen ook nog op 20 december as van kracht zullen zijn. Daarom moeten we de bijeenkomst voor die avond helaas annuleren.
Heel spijtig, maar het is niet anders.
Laten we hopen dat het in januari 2022 weer wel kan. De eerste bijeenkomst staat gepland op 10 januari, maar hebben we nog niet op de agenda gezet. Het hele voorjaarsprogramma is al klaar, maar we wachten nog meer even met de publicatie ervan totdat er meer bekend is over de Coronamaatrdegelen in het nieuwe jaar.

Het Bestuur van SGL wenst u desalniettemin een zo gezond en fijn mogelijk 2022 toe.