Welkom bij het Spiritisch Genootschap Leiden

Het Spiritisch Genootschap Leiden (SGL) is een ledenvereniging (zonder winstoogmerk) die zich ten doel stelt het spirituele in de breedste zin van het woord  op een verantwoorde manier onder de aandacht van mensen te brengen o.a. door

  1. bevordering van kennis van spiritische verschijnselen
  2. de band tussen leden onderling en tussen de leden en geestverwanten te versterken
  3. de verspreiding van ethische beginselen van het spiritisme

Aan die doelstellingen wordt inhoud gegeven op o.m. maandagavonden waarop een bekend medium een avond op spiritueel gebied verzorgt. Bijvoorbeeld aan de hand van foto’s en/of voorwerpen van overledenen,van levenden, tarotkaarten, psychometrie, bloemenseance, bijenwastekeningen, zandlezen, spontane waarnemingen enz.

Het Genootschap bestaat al sinds 28 november 1934. Het is dus bepaald geen eendagsvlieg, geen “hype”. Zeer velen hebben in die meer dan 80 jaar van het bestaan van de vereniging baat gehad bij de avonden die worden georganiseerd en bij  de steun die leden en belangstellenden elkaar kunnen geven. 

Ieder mens heeft intuïtie en draagt een vorm van spiritualiteit in zich mee. En een ieder weet in meer of mindere mate daarop te vertrouwen. De avonden van het Spiritisch Genootschap Leiden helpen mensen hun intuïtie  en spiritualiteit (verder)  te ontwikkelen en er op te vertrouwen. 

De avonden zijn inspirerend en informerend en geven op tal van vragen, die voor andere aanwezigen vaak ook herkenbaar zijn, immer op respectvolle wijze antwoord. Daarmee zijn deze avonden extra verrijkend voor alle aanwezigen.

Veel levensvragen zijn bij nader inzien vaak minder uniek dan iemand zelf denkt of ervaart.  

Delen van boodschappen, adviezen, e.d., die op avonden voor iemand specifiek naar voren komen, zijn vaak ook voor andere aanwezigen van belang.

Het antwoord krijgen op prangende vragen, het krijgen van meer inzicht in spiritualiteit en de  wijze waarop in het aardse leven alles met elkaar verbonden is, verrijkt het eigen leven.

Ervaren mediums geven je mee hoe je meer inhoud aan je leven kunt geven, problemen uit het verleden en heden de baas kunt worden. Je krijgt meer inzicht in hoe je leven zich ontrolt, zoals het dat doet. De kracht in jezelf te ontdekken, waardoor je een fijner mens wordt of blijft voor jezelf en je omgeving.

Het bijzondere en wonderlijke van het leven komt op deze fijne avonden goed naar voren. Ieder mens weet wel dat er meer is tussen hemel en aarde, maar velen durven daar (nog) niet voor uit te komen of ontkennen het naar buiten toe, terwijl ze van binnen toch twijfels hebben en nieuwsgierig zijn.

Het paranormale is een bijzondere gave van mensen. Het is prachtig dat er mensen zijn die hun gaven op een verantwoorde manier inzetten om mensen te helpen, waardoor ze (nog) meer kunnen genieten van het leven.

Klik hier en bekijk nu direct de AGENDA.

SGLeiden Logo
SG Leiden
Damlaan 2a
2332XH Leiden

De meerwaarde van mediumavonden

Elke mediumavond is bijzonder en verrassend. Van tijd tot tijd is er een extra boeiende, inspirerende avond dankzij een combinatie van medium, de levenservaring van een deelnemer, de waarneming en het antwoord op een vraag van een overledene via dat medium.
Ja, het leven gaat door na het verlaten van het stoffelijke lichaam. Dood is niet dood!

Een lijntje met “boven” bestaat

Op 21 februari 2022 sprong er weer zo’n avond uit. Een deelneemster had een foto en voorwerp van haar overleden echtgenoot op tafel gelegd. Het medium wist contact te leggen met de overleden echtgenoot. Bewijs daarvoor werd gegeven door wat er allemaal verteld werd over hun leven samen. Elk opgegroeid met een eigen geloof. In de jaren 50 en 60 en ook nog daarna werd veel gezegd: 2 geloven op 1 kussen daar slaapt de duivel tussen. Maar dat gold beslist niet voor hen en bij veel andere verliefde stellen. In het hiernamaals doet geloof er niet toe. Dat is zo’n aardse “bangmakerij.

Tot slot wist het medium, dat zelf totaal geen kennis heeft van de arabische taal, de vertaling door te geven van een tekstje dat haar man haar ooit gegeven had. “De liefde blijft bestaan na de dood”. Dat werd als een enorm cadeau ontvangen en iedereen werd er blij van.