Agenda

home    bestuur    agenda    contact    paragnosten    kaarsje opsteken    links    lid worden    gastenboek 

 

Het bestuur heet u van harte welkom op de openbare avonden.


Zoals gebruikelijk bij bijeenkomsten zijn er enkele regels die voor iedereen gelden.

Wij gaan ervan uit dat u daarvoor begrip kunt opbrengen.


• Wij verzoeken u uiterlijk vóór 20.00 uur in de zaal aanwezig te zijn.


• In de zaal mag niet meer gerookt worden zoals in de hele horeca tegenwoordig.


• Het gebruik van consumpties en/ of toilet: graag vóór 20.00 uur, tijdens de pauze of na de openbare avond.


• Wij verzoeken u uw GSM uit te schakelen.


  1. Het medium kan helaas maar een bepaald aantal bezoekers benaderen.

 

  1. Bij openbare avonden slechts één voorwerp per persoon inleveren. 


  1. Het medium niet aanspreken in de pauze en na de openbare avond, tenzij het medium een afspraak met u maakt of

  aangeeft daartoe bereid te zijn.


• Het praten of fluisteren tijdens een sessie is zeer hinderlijk voor het medium.


• Wat het medium u vertelt is voor haar of zijn verantwoordelijkheid.

Het medium heeft contact met haar of zijn begeleider(ster).

De verstrekte informatie is voor anderen niet altijd nader toe te lichten.


  1. U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de door u neergelegde voorwerpen tijdens psychometrische

   optredens (sieraden, foto's etc.). Noch de vereniging, noch de optredende paragnost aanvaardt geen

   aansprakelijkheid voor schade door verlies, diefstal, beschadiging of door welke oorzaak dan ook.


Dit geldt ook voor uw kledingstukken in de garderobe.


Hebt u nog vragen?

Stel deze gerust aan een van de aanwezige bestuursleden


Wij wensen u een leerzame en prettige avond toe.

Enkele regels en richtlijnen voor onze bijeenkomsten

Waar zitten wij

De avonden worden gehouden in Leiden

Damlaan 2a (via poortje rechts naast het huis op nr. 2 te bereiken)

De tijden van de avonden zijn als volgt: zaal open vanaf 19.30 uur; aanvang 20.00 uur; slot 22.30 uur.


Zie ook onder Contact

Om zoveel mogelijk mensen kans op een consult te geven mag per persoon maar 1 voorwerp of foto worden neergelegd.

Zie ook Symbolen

voorzitter Bram van Soest   06-38741531

Secretaris Frank Hauwert                   

Penningmeester  J.Minke   06-50434320     

Wijzigingen voorbehouden

Volgende avond nog

ververs uw browser (leeg de cache)

zodat u de actuele datums kan zien

soms is F5 voldoende. Deze pagina wordt om de 30 seconden automatisch ververst.

Dagen    Uren       Min.       Sec.

MEDEDELING

Er zijn bij vorige bijeenkomsten nog voorwerpen blijven liggen, gelieve deze te komen ophalen.

MEDEDELING


Geachte leden, introducés en bezoekers


Vanaf  01-11-2016 is het betaald parkeren in de wijk en rond om de Damlaan te Leiden.              

  1. Betaald parkeren geldt op maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 19.30 uur.


DUS ‘s AVONDS GRATIS


Voor meer informatie kijk op website gemeente Leiden

Straatnamenlijst uitbreiding betaald parkeren

ziet u een afwijkende tijd?

Kijk de klok van uw computer na

of deze de juiste tijd aangeeft.

b. 2 december 2019 - 85 jaar SG Leiden >> Klik hier !

Kosten avonden

Leden van SG Leiden € 4,00

Niet-leden  € 7,00