Agenda

eerstvolgende bijeenkomst

Waar zitten wij

De avonden worden gehouden in Leiden

Damlaan 2a (via poortje rechts naast het huis op nr. 2 te bereiken)


De tijden van de avonden zijn als volgt: zaal open vanaf 19.30 uur; 

aanvang 20.00 uur; slot 22.30 uur.

Zie ook onder Contact


Kosten avonden

Leden van SG Leiden € 4,00

Niet-leden  € 7,00


Om zoveel mogelijk mensen kans op een consult te geven mag per persoon 

maar 1 voorwerp of foto worden neergelegd.

MEDEDELING

Er zijn bij vorige bijeenkomsten nog voorwerpen blijven liggen, gelieve deze te komen ophalenEnkele regels en richtlijnen voor onze bijeenkomsten


Het bestuur heet u van harte welkom op de openbare avonden. 


Zoals gebruikelijk bij bijeenkomsten zijn er enkele regels die voor iedereen gelden. 

Wij gaan ervan uit dat u daarvoor begrip kunt opbrengen.


• Wij verzoeken u uiterlijk vóór 20.00 uur in de zaal aanwezig te zijn.


• In de zaal mag niet meer gerookt worden zoals in de hele horeca tegenwoordig.


• Het gebruik van consumpties en/ of toilet: graag vóór 20.00 uur, tijdens de pauze of na de openbare avond.


• Wij verzoeken u uw GSM uit te schakelen.


Het medium kan helaas maar een bepaald aantal bezoekers benaderen.


Bij openbare avonden slechts één voorwerp per persoon inleveren.  


Het medium niet aanspreken in de pauze en na de openbare avond, tenzij het medium een afspraak met u maakt of aangeeft daartoe bereid te zijn.


• Het praten of fluisteren tijdens een sessie is zeer hinderlijk voor het medium.


• Wat het medium u vertelt is voor haar of zijn verantwoordelijkheid.

Het medium heeft contact met haar of zijn begeleider(ster).

De verstrekte informatie is voor anderen niet altijd nader toe te lichten. 


U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de door u neergelegde voorwerpen tijdens psychometrische 

   optredens (sieraden, foto's etc.). Noch de vereniging, noch de optredende paragnost aanvaardt geen 

   aansprakelijkheid voor schade door verlies, diefstal, beschadiging of door welke oorzaak dan ook. 


Dit geldt ook voor uw kledingstukken in de garderobe.


Hebt u nog vragen?

Stel deze gerust aan een van de aanwezige bestuursleden 


Wij wensen u een leerzame en prettige avond toe.

MEDEDELING


Geachte leden, introducés en bezoekers


Vanaf  01-11-2016 is het betaald parkeren in de wijk en rond om de Damlaan te Leiden.               

    •    Betaald parkeren geldt op maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 19.30 uur.

DUS ‘s AVONDS GRATIS

Voor meer informatie kijk op website gemeente Leiden

Straatnamenlijst uitbreiding betaald parkeren

OK

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.